2015 Nationals

 
Felix Yuen:  Team Coach
Dilukshan Bandara: Nanquan - Gold; Nandao - Gold
James Wilkins: TaiChi Praying Mantis - Gold; TaiChi Weapon
Corey Johnston: Xingyi - Silver; PuDao - Silver
Aaliyah Corles:  Changquan - Silver (Jnr female)
Shadi Corles: Changquan - Silver (Jnr male)